Första nationella vårdprogrammet för analcancer är klart

Sidan publicerades 14 december 2017

Analcancer är en ovanlig tumörform. Ungefär 150 patienter insjuknar årligen i Sverige, men incidensen ökar. Tumörformen är också relativt strålkänslig. Med en kombination av strålbehandling och cytostatika botas 60–80 procent av patienterna, beroende på tumörstadium.

Utmaningar framöver ligger i att ytterligare förbättra botfrekvensen och samtidigt reducera biverkningarna. Detta har varit några av ledstjärnorna vid framtagandet av det första nationella vårdprogrammet för analcancer, som nu är klart och finns publicerat på cancercentrum.se.

– En av förändringarna mot tidigare behandlingsscheman är att vi sänker stråldoserna mot adjuvanta lymfkörtelstationer, med syfte att minska seneffekterna, säger ordförande i vårdprogramgruppen, Anders Johnsson.

Vårdprogrammet rekommenderar PET-undersökning som standard inför planering av strålbehandlingen, för att targetbestämningen ska bli så korrekt som möjligt. Vidare poängteras vikten av olika rehabiliteringsinsatser för patienter med sena bieffekter efter sin behandling.

– Parallellt med framtagandet av det nya vårdprogrammet har vi infört standardiserat vårdförlopp, för att minska ledtider, nationell terapikonferens för att likrikta behandlingar och kvalitetsregister för att hålla koll på vad vi gör, säger Anders Johnsson.

Syftet med alla dessa åtgärder är att alla patienter med analcancer i landet, ska få bästa möjliga vård.

Ta del av det första nationella vårdprogrammet för analcancer HÄR

 

För mer information kontakta: Anders Johnsson, ordförande i vårdprogramgruppen för analcancer. E-post: anders.johnsson@skane.se