Fler insjuknar men färre dör i cancer

Sidan publicerades 19 december 2017

Det är betydligt fler människor som insjuknar än som dör i cancer. Dödligheten i cancer i Sverige har under de senaste decennierna minskat. Cancer i sköldkörtel, tunga och tungbas har dock ökat mycket på senare år. Det visar Socialstyrelsens senaste statistik om cancer.

Drygt 60 000 människor i Sverige insjuknade förra året i cancer. Antalet individer som diagnostiserats med cancer har ökat, medan antalet som dör i cancer har minskat för perioden 1970–2016. Minskningen är något mindre för kvinnor, vilket förklaras helt av skillnader i utvecklingen av dödlighet i lungcancer.

Av Socialstyrelsens senaste statistiska sammanställning av nyupptäckta cancerfall under 2016 framgår att bröstcancer fortfarande är den största cancersjukdomen bland kvinnor. Drygt 7 500 fick förra året en diagnos och nästan 1 400 kvinnor avled med bröstcancer som underliggande dödsorsak. Bland män är prostatacancer den största cancersjukdomen, med cirka 10 500 diagnostiserade och drygt 2 300 avlidna män under 2016.

Mindre cancerformer ökat mycket

Cancer i tunga, tungbas, sköldkörtel och tonsill är några mindre cancersjukdomar som ökat mycket de senaste åren.

De senaste tio åren har incidensen för cancer i sköldkörteln ökat något bland männen och stigit till drygt 8 individer per 100 000 bland kvinnor. I antal individer räknat motsvarar ökningen cirka 70 fler män och ungefär 200 fler kvinnor som får en diagnostiserad sköldkörtelcancer.

Statistik om nyupptäckta cancerfall, Socialstyrelsen december 2017