Nationella vårdprogram på remiss

Sidan publicerades 18 april 2017

Det första nationella vårdprogrammet enligt RCC-modell för patienter med Waldenströms makroglobulinemi går idag ut på remissrunda 1. Ytterligare fyra nationella vårdprogram, som reviderats och uppdaterats, går också ut på remiss.

De nationella vårdprogrammen för bröst-, bukspottkörtel- och icke-epitelial äggstockscancer har tillsammans med det nya vårdprogrammet för Waldenströms makroglobulinemi nu gått ut på remissrunda 1. De är alla publicerade på webben.

Det nationella vårdprogrammet för njurcancer är samtidigt ute på remissrunda 2. 

I alla vårdprogram som är på remiss finns information om sista svarsdatum och om hur man lämnar synpunkter.

Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år då remissversioner av aktuella vårdprogram publiceras på webben. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda. Nedan framgår vilka vårdprogram som nu är ute på remiss.

Läs mer och ta del av remissversionerna

Remissrunda 1

  • Bröstcancer
  • Bukspottkörtelcancer
  • Waldenströms makroglobulinemi
  • Äggstockscancer (icke epitelial form)

Remissrunda 2

  • Njurcancer