Vårdprocessarbetet framåt men nivåstruktureringen en utmaning

Sidan publicerades 25 april 2017

Alla RCC har väl fungerande strukturer och processer för vårdprocessarbetet. Alla genomför också nivåstrukturering i regionerna, men för flera RCC är arbetet mödosamt och svårt. Det konstaterar Socialstyrelsen i sin fjärde och sista uppföljningsrapport om uppbyggnaden av RCC.

Socialstyrelsen har i fyra år haft uppdraget att årligen följa och stödja RCCs arbete med de tio kriterier som utmärker ett RCC. Den nu publicerade rapporten omfattar det fjärde och sista året av etableringsfasen.

Under det fjärde verksamhetsåret (2016) ska enligt kriterierna nivåstruktureringsplanen vara genomförd, liksom effektiviseringsarbetet för samtliga större vårdprocesser.

Socialstyrelsens sammantagna bedömning är att samtliga RCC uppfyller kravet gällande vårdprocesser. Alla RCC har etablerade strukturer och processer för vårdprocessarbetet

Även arbetet med nivåstrukturering går framåt, men i hälften av de sex regionerna finns alltjämt utmaningar. Alla RCC har en nivåstruktureringsplan eller en plan för hur det fortsatta arbetet ska bedrivas, men alla möter inte helt kraven på den bredd och omfattning som kriteriet ställer.

Läs hela sammanfattningen och ladda ner eller beställ rapporten hos Socialstyrelsen.