Nytt nationellt vårdprogram för follikulärt lymfom

Sidan publicerades 3 april 2017

Ett nationellt vårdprogram för follikulärt lymfom är nu publicerat på cancercentrum.se.

Målsättningen med detta vårdprogram är att definiera utredning, standardbehandling och övrigt omhändertagande av patienter med follikulära lymfom och att alla patienter i Sverige ska ha tillgång till samma behandlingsmöjligheter oavsett bostadsort.

Tillgång till rehabilitering och god livskvalitet under och efter behandling är andra viktiga målsättningar med detta vårdprogram.

Vårdprogrammet riktar sig i första hand till vårdpersonal som handlägger dessa sjukdomar, men avsnittet Egenvård riktar sig främst till patienter.

Ta del av vårdprogrammet