MENY


18
JUN
2015

Uppsala Örebro

Väntetider i lungcancervården – patientlotsar gav snabbare flöde

Vid utredning av lungcancer är det önskvärt med en snabb process från sjukdomsmisstanke till behandlingsstart. I syfte att minska väntetiderna har ett försök med särskilda patientlotsar genomförts i den specialiserade vården i Uppsala-Örebroregionen.


20
MAJ
2015

Uppsala Örebro

Uppsalaforskare presenterar nya rön angående kvaliteten på vården i livets slut för äldre patienter med cancer

I gårdagens upplaga av Uppsala Nya Tidning finns en intervju publicerad med forskaren och ST-läkaren vid Akademiska sjukhuset Magnus Lindskog, där han beskriver den studie han gjort tillsammans med kollegor från Karolinska Institutet och Umeå Universitet. Artikeln belyser skillnader mellan äldre och yngre patienter som dör till följd av cancersjukdom, vad gäller kvaliteten på vården under den sista levnadsveckan.

Uppsala Örebro

Cancer toppar klinisk forskning på Akademiska

Hälften av alla patientstudier på Akademiska sjukhuset berör cancer. Just nu pågår cirka hundra kliniska studier, bland annat nya behandlingar med biologiska läkemedel vid lymfom och malignt melanom.


24
APR
2015

Uppsala Örebro

Cancerfondsrapporten 2015

Få landsting och regioner i Sverige når upp till målen uppsatta i de nationella riktlinjerna för diagnoser lung-, bröst-, tjock- och ändtarmscancer och den svenska cancerforskningen hamnar allt längre ner i den internationella rankningen visar Cancerfondsrapporten 2015 som lanserades den 22 april. 


13
APR
2015

Uppsala Örebro

Regional baslinjemätning för fem standardiserade vårdförlopp framtagen som stöd för det lokala arbetet

Baslinjemätning för standardiserade vårdförlopp för prostata cancer, huvud- och halscancer, cancer i urinblåsa och urinvägar, matstrupe- och magsäckscancer och akut myeloisk leukemi (blodcancer) är nu tillgänglig på rccuppsalaorebro.se. 


8
APR
2015

Uppsala Örebro

Första miljonerna för standardiserade vårdförlopp till våra landsting

Nu har regeringen delat ut den första halvan av stimulansmedlen för ” Varje dag räknas” - den nationella satsningen på cancervården. Satsningen handlar om att införa standardiserade vårdförlopp för ett antal cancerdiagnoser. Utbetalningen baseras på befolkningsunderlaget per den 31/12 2014.


18
MAR
2015

Uppsala Örebro

Landstingens handlingsplaner inlämnade

Enligt avtalet mellan regeringen och SKL ska landstingen i Uppsala-Örebroregionen lämna in en handlingsplan som beskriver hur man avser att införa standardiserade vårdförlopp för de fem första diagnoserna, AML, huvud- och halscancer, matstrupe- och magsäckscancer, prostatacancer samt cancer i urinblåsa och urinvägar.


5
MAR
2015

Uppsala Örebro

Utbildning för kontaktsjuksköterska anordnas i Uppsala-Örebroregionen

Kontaktsjuksköterskan är patientens fasta kontakt i cancersjukvården med ett definierat uppdrag. Kursens syfte är att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget och verka i cancervårdens processorienterade arbetsform. Kursen grundas i de patientcentrerade kriterier som ska utmärka regionalt cancercentrum. 


2
MAR
2015

Uppsala Örebro

Workshop om handlingsplan för införandet av standardiserade vårdförlopp

Den nationella satsningen på kortare väntetider och införandet standardiserade vårdförlopp (SVF) kräver att alla landsting i Sverige tar fram en handlingsplan som beskriver hur landstingen avser att införa SVF. 


20
FEB
2015

Uppsala Örebro

Professionernas engagemang avgörande för kvalitetsutveckling i patologin

För att förbättra kvaliteten inom klinisk patologi bör en särskild satsning på patologidelen i de nationella vårdprogrammen göras under 2015–2016. Det är en av RCCs synpunkter i ett ställningstagande till SKLs kartläggningsrapport om kvalitetsarbetet i klinisk patologi.


3
FEB
2015

Uppsala Örebro

Nära Cancer nominerad till GötaPriset

Näracancer.se är ett av de projekten som nominerats till GötaPriset och ska presenteras i seminarier på Kvalitetsmässan som går den 3–5 november 2015 på Svenska Mässan i Göteborg. 


13
JAN
2015

Uppsala Örebro

Webbutbildning för dig som möter barn som anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) har lanserat en webbutbildning för alla som möter barn som anhöriga. Utbildningen "Barn som anhöriga – Våga fråga!" vänder sig till de som arbetar inom hälso- och sjukvården.