Vårdförlopp på remiss

Sidan publicerades 9 september 2016

Remissversioner av vårdförlopp för njur-, penis och testikelcancer är nu publicerade. Du kan lämna synpunkter fram till och med den 3 oktober.

Remissversionerna för njur-, penis och testikelcancer finns tillgängliga för nedladdning här på cancercentrum.se. På samma sida finns även instruktioner för hur du går tillväga om du vill lämna synpunkter.

Se remissversion och lämna synpunkter