Patienternas upplevelser av SVF

Sidan publicerades 12 september 2016

Hur upplever patienterna vården under ett standardiserat vårdförlopp? Det undersöks just nu med enkäter som skickas ut till de patienter som avslutat en utredning. Genom detta ska vården förbättras ytterligare.

Patienter som genomgått ett standardiserat vårdförlopp får en enkät hemskickad ungefär sex till åtta veckor efter att utredningen avslutats. Det är patienter i något av de fem första vårdförloppen som får enkäten i ett första skede: Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna, prostatacancer, huvud- och halscancer, matstrups- och magsäckscancer samt akut myeloisk leukemi (AML). 

De första enkäterna skickades ut till patienter som besökt vården i mars. Fram till den sista juli hade det skickats ut totalt 4615 enkäter inom samtliga landsting och regioner. Av 1545 enkäter som skickats ut under de tre första månaderna, till och med sista maj, besvarades 812 enkäter. Det ger en svarsfrekvens på 49 % för de tre första månaderna. Hittills har 1317 personer besvarat enkäten. 

Resultat på samtliga nivåer

Resultatet sammanställas för hela Sverige, för respektive RCC och för respektive landsting/ regioner. Resultatet ska bidra till verksamhetsutveckling inom samtliga nivåer. Ett första resultat presenteras i början av oktober här på cancercentrum.se.

Fler svf under hösten

Under hösten börjar flera landsting/regioner att skicka ut enkäter även till patienter som genomgått något av de nya standardiserade vårdförlopp som startat under våren.  Fler svar från en bredare grupp patienter ger ett ännu bättre underlag för att förbättra vården.

Läs  mer om den nationella patientenkäten