Koncentration av cancervård räddar fler liv

Sidan publicerades 27 september 2016

Överlevnaden efter cancer ökar om ett fåtal erfarna kirurger opererar fler patienter. Det visar en ny studie om behandling av patienter med avancerad äggstockscancer vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Koncentration av kirurgi vid äggstockscancer är ett av de förslag som Regionala cancercentrum i samverkan skickat ut på remiss till landstingen inom ramen för arbetet med nivåstrukturering av cancervården.

Inom Västra Götalandsregionen koncentrerade man år 2011 operationer av patienter med avancerad äggstockscancer till ett fåtal erfarna kirurger vid kvinnokliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det har gjort tydlig skillnad för överlevnad och andra medicinska resultat.

– Treårsöverlevnaden har förbättrats från 40 till 61 procent. Fler patienter får en mer avancerad och fullständig operation vilket också gjort att tiden mellan operation och start av cytostatikabehandling har kunnat kortas, säger Pernilla Dahm-Kähler, överläkare vid kvinnokliniken och ansvarig för studien. De här operationerna är svåra och kräver att man opererar ett visst antal patienter per år. Och man måste ha resurser att kunna hantera den postoperativa vården och kunna erbjuda ett helt team med experter för patienterna. 

Sahlgrenska universitetssjukhusets studie om bahandling av patienter med avancerad äggstockscancer

Sveriges Radios inslag "Fler cancersjuka överlever om kirurgen är van"

Förslag till landstingen att nivåstrukturera

Regionala cancercentrum i samverkan skickade i våras ut förslag till landsting och regioner att nivåstrukturera kirurgi vid avancerad äggstockscancer som en av sex föreslagna åtgärder. Förslaget innebär att kirurgin koncentreras till ett sjukhus per sjukvårdsregion. Av remissvaren framgår att samtliga sjukvårdsregioner ställer sig bakom förslaget. RCC i samverkan kommer inom kort att  återkomma till landstingen med rekommendation till beslut. 

Mer om RCC:s arbete med nivåstrukturering