SVF för livmoderhalscancer fastställt

Sidan publicerades 15 september 2016

Ett standardiserat vårdförlopp för livmoderhalscancer är nu fastställt och finns tillgängligt här på cancercentrum.se. Vårdförloppet börjar gälla 2017.

Ett tiotal nya vårdförlopp tas fram 2016. Vårdförloppen fastställs löpande under året, men landstingen har inte i uppdrag att införa dem förrän under 2017. I slutet av året kan små justeringar av vårdförloppen förekomma. Detta för att ta bort omotiverade skillnader som uppstått under året.

Fastställt vårdförlopp för livmoderhalscancer