Cancerstudier i Sverige

Sidan publicerades 7 september 2016

Ny e-tjänst ska ge fler patienter i kliniska cancerstudier.

Regionala cancercentrum i samverkan lanserar idag en helt ny stödtjänst som ska göra det lättare för cancersjukvården att rekrytera patienter till kliniska studier.

Det har länge funnits behov av en lösning för rikstäckande och sammanhållen information om pågående kliniska studier inom svensk cancervård. I samarbete med Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi (NASTRO), har nu RCC i samverkan utvecklat en nationell databas för pågående kliniska studier – Cancerstudier i Sverige.

– Cancerstudier i Sverige kommer göra det mycket enklare att få en samlad bild av vilka kliniska studier som just nu pågår inom de kliniker som bedriver cancervård. Det sparar tid för användarna inom vården. Och det skapar mer likvärdiga möjligheter för patienter i hela landet att komma med i studier, säger Kerstin Granberg, projektledare för databasen Cancerstudier i Sverige.

Gemensamt intresse för vården och patienterna

Cancerstudier i Sverige vänder sig till alla vårdgivare inom hälso- och sjukvården som möter patienter med cancer. Det ligger både i sjukvårdens och patienternas intresse att deltagandet i kliniska studier ökar. Därför är databasen och webbsidan utformad så att även patienter kan hitta och tillgodogöra sig informationen.

Cancerstudier i Sverige är lättöverskådlig och man kan söka studier utifrån diagnos, studietitel eller sjukhus. Studiedatabasen är en integrerad del av RCC:s webbplats och återfinns på adressen cancercentrum.se/cancerstudier.

Studiedatabasen presenteras för första gången idag vid en stor nationell konferens om kliniska studier i Uppsala

Cancerstudier i Sverige i TV4 Nyhetsmorgon 7 sep

 

 

 

 

 


Se klipp om Cancerstudier i Sverige i TV4 Nyhetsmorgon den 7 september.