Vårdförlopp på remiss

Sidan publicerades 12 oktober 2016

En remissversion av vårdförloppet för lymfom och KLL är nu publicerat. I remissversionen har en del om KLL lagts till i det gällande vårdförloppet för lymfom. Du kan lämna synpunkter fram till den 11 november.

Remissversionen för lymfom och KLL finns tillgänglig för nedladdning här på cancercentrum.se. På samma sida finns även instruktioner för hur du går tillväga om du vill lämna synpunkter.

Se remissversion och lämna synpunkter