Tre cancerbehandlingar koncentreras till två sjukhus

Sidan publicerades 26 oktober 2016

Ledningarna för landsting och regioner ställde sig förra veckan unisont bakom RCCs rekommendationer om att koncentrera ytterligare tre komplicerade cancerbehandlingar till två sjukhus i landet. Landsting och regioner väntas ta beslut senast 1 april 2017, så att förändringen kan träda i kraft 1 november 2017.

Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer och lokalt avancerad bukspottkörtelcancer, samt retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer bör i fortsättningen endast utföras vid Karolinska universitetssjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Det menar Regionala cancercentrum i samverkan, som förra veckan la fram nya rekommendationer för landets hälso- och sjukvårds-, landstings- och regiondirektörer. Redan tidigare uttalade även politikerna i SKLs sjukvårdsdelegation sitt stöd för RCCs arbete med nationell nivåstrukturering.

Tio åtgärder fördelade på sju universitetssjukhus

Sedan tidigare har landstingen beslutat koncentrera sju ovanliga åtgärder inom cancervården. Med den nya rekommendationen kommer totalt tio åtgärder vara spridda över landets samtliga sju universitetssjukhus. Se alla nationella vårdenheter och uppdrag

Även regional rekommendation

RCC i samverkan konstaterar att nationell och regional nivåstrukturering hänger samman. Inom flera diagnosområden behandlar många sjukhus fortfarande få patienter.

RCC i samverkan har därför valt att lämna rekommendationer även avseende regional nivåstrukturering. I denna omgång handlar det om njurcancer, äggstockscancer, urinblåsecancer och lever- och gallvägscancer.

RCC i samverkan avser att två år efter driftstart följa upp de nationella vårdenheternas arbete och resultat samt följa upp hur den regionala rekommendationen har hanterats i sjukvårdsregionerna.