Nytt nationellt vårdprogram

Sidan publicerades 28 oktober 2016

Ett nationellt vårdprogram för trofoblastsjukdomar har fastställts och finns nu tillgängligt för nedladdning.

Vårdprogrammets mål är att skapa nationella riktlinjer för omhändertagandet av patienter med gestationell trofoblastsjukdom (GTD).

Ta del av vårdprogrammet för trofoblastsjukdomar