Ny rapport från bröstcancerregistret

Sidan publicerades 5 oktober 2016

Majoriteten kvinnor med bröstcancer i Sverige får utredning och behandling av bröstcancer enligt nationella riktlinjer. Vårdkedjan är väl strukturerad och alla patienter får en namngiven kontaktsjuksköterska och en vårdplan – det visar den nya rapporten från bröstcancerregistret.

–  Rekonstruktiv kirurgi i samband med bröstoperationen är mycket ojämnt fördelad i landet, endast Stockholm–Gotland uppnår en mål nivå som anses acceptabel internationellt. Skillnaden är oförändrad jämfört med tidigare, säger Kerstin Sandelin, professor, överläkare vid bröst och endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. 

Rapporten visar även att:

  • patienter rapporterar ett flertal symptom efter såväl kirurgisk som adjuvant behandling.
  • hälften av alla bröstcanceroperationer utfördes under 2015 på enheter med mer än 150 fall per år.
  • registret har sämre täckningsgrader för fall med recidiv och metastas där inrapporteringen måste öka. 

Förbättringsområden

Ledtider genom bröstprocessen - tid till diagnos, operation och start av adjuvant behandling - behöver förbättras. Strukturerat vårdförlopp som startade 2016 kommer att bidra till att förkorta dessa ledtider. 

Årsrapport 2015 från Nationella Bröstcancerregistret