Fyra nya vårdförlopp fastställda

Sidan publicerades 26 oktober 2016

Standardiserade vårdförlopp för njurcancer, prostatacancer, peniscancer och testikelcancer är nu fastställda och finns tillgängliga för nedladdning. Vårdförloppen börjar gälla 2017.

Ett tiotal nya vårdförlopp tas fram 2016. Vårdförloppen fastställs löpande under året, men landstingen har inte i uppdrag att införa dem förrän under 2017. I slutet av året kan små justeringar av vårdförloppen förekomma. Detta för att ta bort omotiverade skillnader som uppstått under året.

Fastställda vårdförlopp för njurcancer, prostatacancer, peniscancer och testikelcancer