Vårdprogram på remiss

Sidan publicerades 15 november 2016

Nu finns nya remissversioner av vårdprogram publicerade på webben. I varje aktuellt vårdprogram finns information om hur du lämnar synpunkter samt sista datum att lämna svar.

Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år. Då publiceras remissversioner av aktuella vårdprogram på webben. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda. Nedan ser du de vårdprogram som går ut på remiss nu.

Läs mer och ta del av remissversionerna

Remissrunda 1

Analcancer
Hodgkins lymfom
Malignt melanom
T-cellslymfom

Remissrunda 2

Livmoderhalscancer och vaginalcaner
Prostatacancer