Ny rapport från njurcancerregistret

Sidan publicerades 15 november 2016

Koncentration av kirurgin pågår, långa väntetider från misstanke om njurcancer till behandling och att alla patienter inte får en kontaktsjuksköterska – det visar den nya rapporten från njurcancerregistret.

- Minskade väntetider måste ges högsta prioritet då väntetiderna för patienterna är oacceptabelt långa. Under 2017 startar standardiserat vårdförlopp för njurcancer vilket kommer att öka fokus på att korta väntetiderna, säger Börje Ljungberg ordförande i nationella kvalitetsregistret för njurcancer.

Under 2015 infördes registrering av kvalitetsparametrar vid kirurgi av njurcancer. Detta kommer att visa eventuella kvalitetsskillnader för patienterna vid olika typer av kirurgiska metoder och skillnader mellan olika sjukhus.

- Det är bra att koncentration av kirurgi är under etablering. Det bidrar till att modern behandling genomförs i högre omfattning och att vården blir mer jämlik, fortsätter Börje Ljungberg.

Rapporten visar även:

  • Att många patienter inte får en kontaktsjuksköterska enligt de nationella riktlinjerna.
  • En ökad frekvens av njursparande kirurgi för små njurtumörer i hela landet. Det har ett stort värde för patienterna då njurfunktionsnedsättning kan resultera i ökad risk för hjärt- och kärlsjuklighet med förtidig död.
  • En tydlig trend till en ökad incidentiellt upptäckt njurcancer.
  • Att andelen patienter med nyupptäckt njurcancer som utreds med datortomografi thorax ökade från 60 till 89 procent i hela landet mellan 2005 och 2015. 2015 nåddes målnivån inom 3 regioner medan övriga låg strax under. 

Läs hela rapporten här

Läs mer om njurcancer