Införandet av RCC framgångsrikt

Sidan publicerades 1 november 2016

Efter införandet av Regionala cancercentrum har cancervården i Sverige blivit mer jämlik och patientfokuserad. Det visar Socialstyrelsens utvärdering. Bland framgångsfaktorerna lyfts bland annat regionala cancerplaner, nationell samverkan och en professionsdriven utveckling med god förankring.

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag utvärderat införandet och de första fyra åren med Regionala cancercentrum. I rapporten bedömer Socialstyrelsen att regeringens, sjukvårdsregionernas och landstingens gemensamma satsning vilar på en gedigen grund, en helhetssyn och ett omsorgsfullt genomförande. En viktig förutsättning i arbetet har varit en bra dialog, tydlighet i vad som ska åstadkommas och uppföljning av det arbete som genomförts. Socialstyrelsen lyfter också att alla RCC:n nu är fullt etablerade, och att de har uppfyllt alla eller de flesta av de tio kriterierna.

Framgångsfaktorer och utmaningar

Regionala cancerplaner, patientcentrering, nationell samverkan, en etablerad kunskapsstyrningsmodell och en professionsdriven utveckling med god förankring är framgångsfaktorer som nämns i rapporten. Kvarvarande utmaningar är kompetensförsörjning och ytterligare insatser inom prevention, två områden där det krävs en nära samverkan med landstingen.

– Det är en gedigen rapport med både framgångsfaktorer och kvarvarande utmaningar som Socialstyrelsen lagt fram, säger Gunilla Gunnarsson, samordnare inom Regionala cancercentrum i samverkan. Den blir ett bra underlag för såväl staten som landsting/regioner inför beslut om RCC:s fortsatta arbete efter 2018. Vi som sedan starten arbetat tillsammans för att genomföra cancerstrategin och få en mer jämlik vård gläds verkligen idag.