Fastställda vårdförlopp

Sidan publicerades 23 november 2016

De standardiserade vårdförloppen för sarkom och sköldkörtelcancer är nu fastställda och finns tillgängliga på webben. Landstingen har dock inte i uppdrag att införa dem förrän under 2017.

Vårdförlopp fastställs löpande under året. I slutet av året kan små justeringar av vårdförloppen förekomma. Detta för att ta bort omotiverade skillnader som uppstått under året.

Ta del av de fastställda vårdförloppen för sarkom och sköldkörtelcancer