Vårdförlopp för melanom fastställt

Sidan publicerades 10 mars 2016

Nu är vårdförloppet för melanom slutligt fastställt. Vårdförloppet är det trettonde och sista vårdförloppet som tagits fram för införande under 2016. De övriga tolv vårdförlopp som ska införas under året fastställdes 2015.

En vårdförloppsbeskrivning för melanom finns nu att ladda ner på cancercentrum.se, liksom tillhörande kortversioner för primärvården. Du kan även ta del av vårdförloppsbeskrivningar och kortversioner för övriga vårdförlopp.

Ta del av vårdförloppet för melanom