Så var väntetidena före start av SVF

Sidan publicerades 2 mars 2016

Standardiserade vårdförlopp ska förkorta tiden från välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling. För att ha ett ingångsläge innan arbetet med de fem första standardiserade vårdförloppen drog igång gjorde Regionala cancercentrum en sammanställning av ledtider för dessa diagnoser. Sammanställningen gjordes under perioden 1 januari 2014 till den 30 juni 2015.

De första fem vårdförloppen som införts under 2015 är akut myeloisk leukemi, matstrups- och magsäckscancer, huvud-halscancer, prostatacancer och urinblåsecancer. Data från cancervårdens kvalitetsregister visar ett blandat resultat, den maximala väntetiden uppfylldes med 0 till 75 procent för de olika diagnoserna innan införandet av standardiserade vårdförlopp. I kvalitetsregistren ingår endast patienter som fått en cancerdiagnos. Datum för välgrundad misstanke finns inte registrerat, istället har ett närliggande eller sammanfallande datum använts. 

Måluppfyllelse inom de olika diagnoserna

Vid akut myeloisk leukemi, som är en akut och till volymen begränsad diagnos, var regioner och landsting mycket nära måluppfyllelsen. När det gäller huvud- och halscancer samt matstrups- och magsäckscancer har processarbetet förbättrat läget, men måluppfyllelsen varierar inom landet och behöver generellt förbättras. Vid prostatacancer och urinblåsecancer finns stora utmaningar för att nå målen.

Ta del av data

Här kan du ta del av rapporten om ingångsvärden för standardiserade vårdförlopp i cancervården. Väntetiderna i cancervården kan genom särskilda KVÅ-koder följas i de vårdadministrativa systemen. Väntetider för de patienter som fått en cancerdiagnos kan även följas i cancervårdens kvalitetsregister på den nationella INCA-portalen. Här på cancercentrum.se kan du ta del av statistik för antalet patienter som genomgått ett standardiserat vårdförlopp.