En fråga om solvanor i folkhälsoenkäten

Sidan publicerades 15 mars 2016

För första gången kommer vi från och med 2016 kunna följa befolkningens solvanor, genom den nationella folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor. Folkhälsoenkäten är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor som syftar till att visa hur befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid.

Ett av regionala cancercentrums (RCC) uppdrag är att minska cancerincidensen i malignt hudmelanom och att förändra människors solvanor. RCC:s nationella arbetsgrupp för prevention, och regionala grupperingar inom området, har aktivt arbetat för att en fråga om solvanor ska finnas med i folkhälsoenkäten.

Frågan om solvanor i Folkhälsomyndighetens årliga enkät kommer att synliggöra vikten av det cancerpreventiva arbetet ytterligare och ge en möjlighet att forma framtida interventionsstrategier. Fråga om solvanor

Bakgrund

Av alla cancerformer är malignt hudmelanom den diagnos som ökar mest i Sverige och sjukdomen är nu bland de vanligaste cancerformerna i Sverige. Det ökade antalet insjuknade i malignt hudmelanom beror främst på ändrade solvanor och ökad exponering för solens ultravioletta strålning. 

Ta del av 2016 års version av den nationella folkhälsoenkäten. 

Folkhälsomyndighetens information om den nationella folkhälsoenkäten