Alla landsting får stimulansmedel

Sidan publicerades 31 mars 2016

Samtliga landsting får medel för införande av 13 nya standardiserade vårdförlopp. Det beslutades på dagens regeringssammanträde. Totalt är det 203 miljoner kronor som fördelas mellan landstingen.

Regeringen och SKL har en överenskommelse för kortare väntetider i cancervården 2016. Enligt överenskommelsen ska de landsting som vill ta del av de avsatta medlen lämna in en handlingsplan för införandet av 13 nya standardiserade vårdförlopp. Samtliga landsting har lämnat in handlingsplaner, och vid dagens regeringssammanträde beslutades det att samtliga landsting får pengar. Det gäller totalt 203 miljoner kronor som fördelas enligt det befolkningsunderlag som respektive landsting hade den 31 december 2015. 

Landsting                             kronor
   
Stockholm                            45  983  285
Uppsala                                   7  298  261
Södermanland                       5  846  456
Östergötland                          9  183  740
Jönköping                               7  167  880
Kronoberg                               3  943  543
Kalmar                                     4  897  853
Gotland                                    1  182  657
Blekinge                                   3  219  907
Skåne                                     26  863  854
Halland                                     6  486  757
Västra Götaland                   33  974  406
Värmland                                 5  685  556
Örebro                                      5  996  887
Västmanland                          5  445  938
Dalarna                                    5  791  147
Gävleborg                                5  807  364
Västernorrland                        5  025  988
Jämtland                                 2  624  838
Västerbotten                           5  427  433
Norrbotten                               5  146  250
   
Totalt                                    203  000  000

 

Regeringens beslut om utbetalning av stimulansmedel  

Regeringens pressmeddelande: "203 miljoner till kortare väntetider inom cancervården"