Nytt nationellt vårdprogram

Sidan publicerades 20 maj 2016

Ett nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer har nu publicerats. Vårdprogrammet är det första i sitt slag i Sverige.

Då överlevnaden efter barncancer är hög finns fler och fler individer i samhället som haft cancer som barn. Efter cancerbehandlingen har dessa patienter ett långt liv framför sig. Sena komplikationer kan uppkomma i samband med cancersjukdomen och behandlingen, under den fortsatta uppväxten och under vuxenlivet.

Det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer är det första i sitt slag i Sverige. Det inkluderar alla som fått cancerbehandling under barndomen och fram till 18 års ålder och gäller långtidsuppföljning både för de som nu är barn och ungdomar och för de som nu är vuxna.

Målet med detta vårdprogram är

  • Att alla individer som har behandlats för cancer under barn- och ungdomsår i hela Sverige ska erbjudas adekvat uppföljning och sjukvård av högsta internationella klass.
  • Att öka sjukvårdens kompetens samt medvetenheten om denna patientgrupp.
  • Att man som överlevare efter barncancer ska vara välinformerad och delaktig i sin uppföljning.

Ta del av vårdprogrammet