Patienternas upplevelser av SVF

Sidan publicerades 23 maj 2016

Från och med maj mäts patienters upplevelser av att utredas enligt ett standardiserat vårdförlopp. Det görs genom en nationell patientenkät.

I 2016 års mätning ingår de standardiserade vårdförlopp som startade 2015. Patienter som har utretts för välgrundad misstanke om prostatacancer, AML, huvud-halscancer, cancer i urinblåsa och urinvägar eller matstrupe- och magsäckscancer får en så kallad PREM-enkät. PREM står för Patient-Rapporterade Erfarenhets Mått, och frågorna i enkäten belyser patientens upplevelser genom hela utredningsprocessen. Mätningarna sker med stöd av den struktur som finns för en nationell patientenkät och kommer att ske fortlöpande.

Både de patienter som har fått en cancerdiagnos och de som enligt utredningen inte har cancer får möjlighet att besvara enkäten.

Läs mer om PREM här