Ytterligare cancervård koncentreras

Sidan publicerades 28 juni 2016

Samtliga landsting/regioner har nu beslutat följa RCCs rekommendation att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till färre ställen i landet. Det står klart efter att Regionala cancercentrum i samverkan gått igenom landstingens beslut. De nationella vårdenheterna ska vara igång från och med 1 januari 2017.

RCC i samverkan rekommenderade i februari i år landsting/regioner att koncentrera ovanliga och komplicerade åtgärder med botande syfte för ett antal cancerdiagnoser. Landstingen hade till den 1 juni på sig att fatta beslut. Arbetet har fått aktivt stöd av cancervårdens patientorganisationer under hela processen.

– De nu tagna besluten visar att landsting och regioner kan samverka på nationell nivå i dessa mycket komplicerade frågor. Det är ett stort framsteg och skickar en tydlig signal om att patientperspektivet får väga tungt i utvecklingen av cancervården. Det säger Gunilla Gunnarsson, ordförande i RCC i samverkan. 

Åtgärder som koncentreras 

Kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer 
Kirurgi med botande syfte för matstrupscancer vid definierade, ovanligare och komplicerade tillstånd ska utföras vid två (2) nationella vårdenheter, Karolinska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus. 
Övrig kirurgi med botande syfte vid matstrups- och magsäckscancer bör utföras vid högst 6 sjukhus i landet, ett sjukhus i varje sjukvårdsregion.

Behandling av analcancer
Radiokemoterapi med botande syfte vid analcancer ska utföras vid fyra (4) nationella vårdenheter, Akademiska Sjukhuset, Norrlands Universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus. 
Kirurgi vid analcancer (salvage surgery) ska utföras vid två (2) nationella vårdenheter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.

Behandling av vulvacancer 
Behandling med botande syfte för patienter med vulvacancer ska utföras vid fyra (4) nationella vårdenheter, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus och Universitetssjukhuset Linköping.

Isolerad hyperterm perfusion 
Isolerad hyperterm perfusion ska utföras vid en (1) nationell vårdenhet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi för behandling av cancer i bukhinnan, så kallad CRS/HIPEC 
Behandling med CRS/HIPEC ska utföras vid fyra (4) nationella vårdenheter, Akademiska sjukhuset, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus.

RCC i samverkan avser att två år efter driftstart följa upp de nationella vårdenheternas arbete och resultat samt följa upp hur den regionala rekommendationen har hanterats i sjukvårdsregionerna.

Mer om RCCs arbete med nivåstrukturering