Tydligare form för patientsamverkan

Sidan publicerades 28 juni 2016

RCC och patientföreträdare har tillsammans utvecklat nationellt gemensamma mallar för uppdragsbeskrivningar och uppföljning.

Nationella patientorganisationer och patient- och närståendeföreträdare inom RCC har önskat tydligare former för samverkan med RCC.

En arbetsgrupp med företrädare från RCC och patient- och närståenderåden har nu arbetat fram en gemensam överenskommelsemall. Mallen ska användas för att tydliggöra vilket uppdrag en patient- eller närståendeföreträdare har i ett projekt eller arbete inom RCC. 

Uppföljning av samverkansuppdrag

Arbetsgruppen har även tagit fram en uppföljningsenkät. Den ska användas för att följa upp om uppdraget var tydligt beskrivet och som underlag för att fortsatt förbättra samverkansarbetet.

Mallen tas nu i bruk för patient- och närståendeföreträdare som går in i nya arbeten/projekt i ett regionalt cancercentrum eller i RCC-arbetet på nationell nivå.

I höst kommer även medlemmarna i landets patient- och närståenderåd att underteckna överenskommelser enligt mallen. Utvärdering av detta arbetssätt kommer att göras under första halvåret 2017.

Till RCCs mallar och policydokument för patientsamverkan