Screening livmoderhalscancer

Sidan publicerades 30 juni 2016

Idag lämnar SKL en delrapport om arbetet med nationell och regional samordning av screening för livmoderhalscancer som pågår under 2016 inom ramen för överenskommelsen om kvinnors hälsa.

Arbetet syftar till att åstadkomma en mer säker och effektiv implementering av Socialstyrelsens nya rekommendationer, innefattande införande av HPV-analyser vid screening för livmoderhalscancer,  med målet om en mer jämlik och likvärdig screening i hela landet.

Ta del av rapporten