Rekordmånga tar gynekologiskt cellprov

Sidan publicerades 29 juni 2016

Deltagandet i gynekologisk cellprovtagning i Sverige är högre än någonsin tidigare. Det framgår av den senaste årsrapporten från NKCx, det nationella kvalitetsregistret för livmoderhalscancerprevention.

Antalet kvinnor som deltar i screeningsprogrammet för livmoderhalscancer är rekordhögt. Förra året var det hela 82 procent av kvinnorna i åldrarna 23-60 år som följde rekommendationen att delta i cellprovtagningsprogrammet. Bland kvinnor 23-25 år deltog hela 92 procent, vilket är en unikt hög siffra.

Rapportomslag NKCx årsrapport 2016Det framgår av den senaste årsrapporten från NKCx, det Nationella kvalitetsregistret för livmoderhalscancerprevention.

Hög tilltro

Det höga deltagandet visar på en hög tilltro till screeningprogrammet. I flera landsting deltar allt fler och endast ett fåtal landsting har minskat deltagande.

Som framgår årsrapporten, som omfattar data från verksamheten fram till och med 2015, fungerar kallelserna till provtagningen mycket bra över hela landet. I de flesta landsting har mer än 97 procent av kvinnorna fått sin kallelse i tid. Endast två landsting kallar färre än 90 procent av de bosatta kvinnorna.

NKCx analyserar data om cellprover, vävnadsprover, HPV-test och kallelser från hela landet och publicerar årligen de väsentligaste indikatorerna om programmets kvalitet och resultat.

Läs mer mer om RCCs arbete med cervixcancerprevention och ladda ner årsrapporten.