SUS anpassade resurserna efter behoven

Sidan publicerades 28 juni 2016

För ett år sedan började urologen på Skånes Universitetssjukhus (SUS) arbeta med standardiserat vårdförlopp för prostatacancer och blåscancer. Målet var bland annat att korta ledtiderna, minska dubbelarbete och skapa en väl fungerande urologisk verksamhet på SUS och i hela Region Skåne.

Det visade sig vara en stor utmaning att arbeta med två stora patientgrupper inom ett förhållandevis litet verksamhetsområde, och det krävdes en övergripande genomlysning av hela den urologiska verksamheten för att lyckas. 

Flödesschema över patientens väg

Arbetet påbörjades med att strukturera processen för prostatacancer och därefter blåscancer. För närvarande pågår ett arbete med processen för njurcancer och allra sist ska verksamheten för benigna urologiska åkommor ses över.

– Arbetssättet har varit ungefär likadant för samtliga processer. Men om man tittar på just prostatacancer så började vi med att göra ett flödesschema över patientens väg genom vår mottagning. I den ingick också röntgen, patologi och multidisciplinär konferens, berättar Tomas Jiborn, läkare och ansvarig för processarbetet.

Läs mer om arbetet med standardiserade vårdförlopp på Skånes universitetssjukhus