Nytt vårdprogram inom leukemi

Sidan publicerades 23 juni 2016

Läs det senaste nationella vårdprogrammet för Kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Stora framsteg vad gäller kunskapen om KLL-sjukdomens underliggande biologi och patofysiologi har gjorts under det senaste decenniet om detta och vilka behandlingsalternativ som rekommenderas utifrån genetiska förändringar, samsjuklighet och ålder kan ni bland annat läsa om i det nya vårdprogrammet.

Nationella vårdprogram är nu tillgängliga för läsning direkt på webben under respektive cancerdiagnos.

Läs och ladda ned vårdprogramet här