Att leda med kunskap

Sidan publicerades 17 juni 2016

Efter sex års arbete med cancerstrategin har nu RCC samlat erfarenheter och lärdomar i skriften” Att leda med kunskap”.

tre exemplar av Att leda med kunskapMed två och ett halvt år kvar av den nuvarande cancersatsningen anser regionala cancercentrum att det är dags att börja diskutera fortsättningen på cancerstrategin och RCCs uppdrag. Pågående utredningar och diskussioner i hälso- och sjuk­vårdssverige som rör områden regionala cancercentrum arbetar med, till exempel nivåstrukturering, nationella kunskapsstöd och regionaliseringen, har aktualiserat detta behov ytterligare.   

– Vi behöver inleda en diskussion som involverar staten, landstingen, regioner, sjukvårdsregioner, RCC och SKL, säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL och ordförande i RCC i samverkan, så att en fortsättning på den gemensamma strategin för dagens och morgondagens utmaningar inom cancervården kan mejslas fram.

Regionala cancercentrum har nu samlat ihop sina hittillsvarande erfarenheter och lärdomar som de gjort under de sex år de varit verksamma, och ger nu ut dem i form av skriften Att leda med kunskap – erfarenheter från sex år med regionala cancercentrum och nationella cancerstrategin. Tanken är att ge en mer sammanfattande och övergripande bild än den som återges i Socialstyrelsens årliga uppföljningar.

– Vi vill ha en bred spridning så att såväl politik som tjänstemannaledningar, professioner och patienter deltar i diskussionen om framtiden, säger Gunilla. De erfarenheter vi fått visar hur viktigt det är att leda med kunskap tillsammans med professioner och patienter och det kan vara en inspiration för såväl nationell samverkan som regionalt/lokalt arbete.

Läs och ladda ner Att leda med kunskap (pdf)