Ovanlig matstrupskirurgi på två sjukhus

Sidan publicerades 21 januari 2016

Ovanlig och komplicerad matstrupskirurgi ska endast utföras vid Karolinska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus. Övrig matstrups- och magsäckskirurgi koncentreras till ett ställe per sjukvårdsregion. Det är en del av regionala cancercentrums förslag till koncentration av komplicerad cancervård, som Sjukvårdsdelegation vid SKL informerades om idag.

Sjukvårdsdelegationen vid Sveriges Kommuner och Landsting uttalade idag sitt stöd för RCC i samverkans arbete med nivåstrukturering inom cancervården.

Landets hälso- och sjukvårds- och landstingsdirektörer är också positiva till arbetet och ställde sig förra veckan bakom RCCs förslag om att sex komplicerade cancerbehandlingar ska koncentreras till färre sjukhus än idag.

Rekommendationerna ut till landstingen för beslut.

Landstingen föreslås meddela beslut om nivåstrukturering till SKL senast den 1 juni 2016.

– Jag utgår ifrån att landstingen tar sig an rekommendationerna snarast och att beslut tas i alla landsting innan sommaren. Planen är att förslagen ska börja gälla från 1 januari 2017, säger Dag Larsson, ordförande i Sjukvårdsdelegationen.

Rekommendation om nationella vårdenheter inom cancervården

Åtgärderna har bedömts av sakkunniggrupper och diskuterats i RCC:s nationella arbetsgrupp under 2015 samt remissbehandlats i samtliga landsting/regioner.

Analcancer

Radiokemoterapi ska utföras vid 4 nationella vårdenheter.

 • Akademiska sjukhuset
 • Norrlands Universitetssjukhus
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Skånes Universitets sjukhus

Kirurgisk behandling (salvage surgery) ska utföras vid 2 nationella vårdenheter.

 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Skånes Universitetssjukhus

Vulvacancer 

Behandling av vulvacancer ska ges vid 4 nationella vårdenheter.

 • Karolinska Universitetssjukhuset
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Skånes Universitetssjukhus
 • Universitetssjukhuset Linköping

Isolerad hyperterm perfusion

Behandling med isolerad hyperterm perfusion ska ges vid 1 nationell vårdenhet.

 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi (CRS/HIPEC)

Behandling med cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal kemoterapi, för behandling av cancer i bukhinnan, ska ges vid 4 nationella vårdenheter.

 • Akademiska sjukhuset
 • Karolinska Universitetssjukhuset
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 • Skånes Universitetssjukhus

Botande kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer

Botande kirurgi vid matstrups- och magsäckscancer koncentreras regionalt till sex sjukhus, det vill säga ett sjukhus per region.

Botande kirurgi för matstrupscancer vid definierade, ovanligare och komplicerade tillstånd ska ges vid 2 nationella enheter.

 • Karolinska Universitetssjukhuset
 • Skånes Universitetssjukhus

Mer om RCCs arbete med koncentration av ovanlig och komplicerad cancervård