Ny kallelse ökar deltagandet i screening

Sidan publicerades 21 januari 2016

11 procent fler kvinnor gick till gynekologisk cellprovtagning då de blev inbjudna med en ny typ av kallelsebrev. Det visar en studie som Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland nyligen genomfört.

Kvinnor mellan 23 och 64 år kallas regelbundet till gynekologisk cellprovtagning, syftet är att minska risken för att utveckla livmoderhalscancer. Ett ökat deltagande i provtagningarna innebär att färre riskerar att få livmoderhalscancer. 

Ett nytt kallelsebrev

Kallelsebrevet är utformat efter SKL:s nationella mall som utarbetats för att höja deltagandet i befolkningsbaserade screeningprogram. Under mars 2015 började Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland skicka ut det nya kallelsebrevet för både humant papillomvirus (HPV) och cytologi. För att mäta effekten skickades det gamla brevet ut varannan vecka och det nya brevet varannan vecka. Samtliga kvinnor som kallats följdes därefter individuellt i 90 dagar. Studien pågick till och med månadsskiftet november december 2015.

Stor ökning i Stockholms kommun

Den nya kallelsen bidrog till att deltagandet ökade stort i Stockholms kommun samt i några kranskommuner. Även på Gotland ökade deltagandet, men inte i lika stor utsträckning. I den grupp som fått det nya kallelsebrevet deltog totalt 11,1 procent fler kvinnor inom 90 dagar, och bland dem som fått ett nytt kallelsebrev till ett HPV-test deltog 14,4 procent fler kvinnor.

Fler unga kvinnor

Den största effekten av det nya kallelsebrevet syns i gruppen under 30 år som kallats till cytologi, med en ökning på 20,6 procent, och i gruppen 51-60 år som kallats till ett HPV-test, med en ökning på 17,8 procent. Däremot hade den nya kallelsen ingen påverkan i de områden i Stockholms kommun med hög andel socioekonomiskt utsatta och hög andel invandrare, där det även sedan tidigare varit ett lägre deltagande.  

 Det är speciellt glädjande att det nya brevet ger ett ökat deltagande bland unga kvinnor, eftersom den gruppen vanligtvis är sämre på att delta när de får en kallelse. Min förhoppning är att det ökar det goda beteendet att gå på provtagning varje gång de blir kallade, säger Sven Törnberg, docent, överläkare och ansvarig för screeningverksamheten.

Läs mer om studien och resultaten av kallelsebrevet