Filippa Nyberg

Sidan publicerades 11 januari 2016

–Jag är väldigt glad över denna möjlighet. Uppdraget som chef vid RCC Uppsala Örebro är viktigt för cancervården lokalt, regionalt och nationellt. Det handlar verkligen om att förbättra för patienterna, det ser jag fram emot att få vara en del av, säger Filippa Nyberg, idag VD vid Läkaresällskapet.

– Jag är väldigt glad över möjligheten att bli verksamhetschef vid RCC Uppsala Örebro. Det är ett viktigt uppdrag för cancervården på ett lokalt, regionalt och nationellt plan. Och jag ser fram emot att bli en del av arbetet med att förbättra för patienterna. Här känner jag att jag kommer närmare medicinsk forskning, patientsäkerhet och kvalitetsutveckling igen, säger Filippa Nyberg

Lång ledarerfarenhet

Filippa Nyberg har mångårig erfarenhet som chef och ledare. Efter specialistutbildning, disputation och senare docentur vid Karolinska Institutet, blev hon verksamhetschef vid hudkliniken på Danderyds sjukhus. Därefter arbetade hon på Akademiska sjukhuset som verksamhetschef, divisionschef och senast som chefläkare. Sedan 2012 har Filippa Nyberg innehaft tjänsten som VD för Svenska Läkaresällskapet.

– Uppdraget som verksamhetschef för RCC kräver en drivande och beslutsför person som kan företräda de regionala frågorna även på den nationella nivån. Viktigt är också att personen samtidigt kan skapa ett gott samarbetsklimat i regionen kring RCC:s viktiga frågor som kompetensförsörjning, vårdens struktur samt inte minst arbetet kring de standardiserade vårdförloppen. Vi har funnit den personen i Filippa Nyberg, säger Marie-Louise Forsberg Fransson, ordförande i Samverkansnämnden.

Filippa Nyberg tillträder chefsuppdraget vid Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro den 16 maj.

Tjänsten tillsätts av Samverkansnämnden. Politiker från samtliga sju landsting som ingår i sjukvårdsregionen för Uppsala Örebro har representation i nämnden. Tjänsten är formellt knuten till Uppsala läns landsting men uppdraget kommer från Samverkansnämnden.

Kontakt

Filippa Nyberg
073 966 05 14

Marie-Louise Forsberg Fransson, ordförande Samverkansnämnden
070 515 74 09