Mall för landstingens handlingsplaner

Sidan publicerades 26 januari 2016

Senast den 15 mars 2016 ska landsting och regioner lämna in en handlingsplan till Socialdepartementet, precis som förra året. En mall för handlingsplanerna har tagits fram nationellt.

Regionala cancercentrum stödjer, stimulerar och håller samman arbetet med införandet av standardiserade vårdförlopp i respektive region. I det ingår att samordna och överlämna handlingsplaner till Socialdepartementet.

En mall för handlingsplanerna som ska lämnas in till Socialdepartementet har tagits fram nationellt. 

Här kan du ladda ner mallen för handlingsplanerna