Lärandekonferens: Varje dag räknas

Sidan publicerades 19 januari 2016

Den 9 februari anordnas en lärandekonferens om Varje dag räknas - den nationella satsningen på kortare väntetider i cancervården. Anmälningstiden är förlängd till den 29 januari. Nu finns även hela programmet tillgängligt på webben.

Det är Regeringen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Regionala cancercentrum i samverkan som bjuder in lärandekonferensen om Varje dag räknas. Under dagen får du bland annat ta del av framgångsfaktorer och erfarenheter från landstingens införande av de standardiserade vårdförloppen, samt hur vi går vidare med satsningen.