Förlängd och utvidgad uppföljning av RCC

Sidan publicerades 8 januari 2016

Socialstyrelsen har fått förlängt uppdrag att följa upp regionala cancercentrums verksamhet och uppdrag. Kriterierna för det fjärde verksamhetsåret, vårdprocesser och nivåstrukturering, ska ligga i fokus. Nytt är också att en samlad bedömning utifrån alla de tio RCC-kriterierna ska göras under 2016.

Arbetet med att bygga upp regionala cancercentrum utgår ifrån tio tidsatta kriterier som ska vara uppfyllda ett, två, tre och fyra år efter starten. Nu har regeringen gett Socialstyrelsen ett förlängt uppdrag att följa upp kriterierna även för det fjärde året. Socialstyrelsen ska också göra en samlad bedömning av Regionala cancercentrum med utgångspunkt i de tio kriterierna.

Senast den 1 november 2016 ska Socialstyrelsen redovisa den samlade bedömningen av uppbyggnaden av Regionala cancercentrum, och senast den 31 mars 2017 ska de redovisa uppföljningen av kriterierna för vårdprocesser och nivåstrukturering. 

Skett omfattande satsningar

Tidigare uppföljningar av kriterier har gjorts under åren 2013-2015. Uppföljningarna har skett bland annat genom årliga platsbesök för att stödja och stimulera arbetet genom dialog.

Socialstyrelsen har konstaterat att det har skett omfattande satsningar i landstingen för att bygga upp Regionala cancercentrum och uppfylla kriterierna. Det har även konstaterats att Regionala cancercentrum har uppfyllt flertalet av kriterierna och att samtliga sjukvårdsregioner har kommit långt i arbetet. Det gäller bland annat planer för palliativ vård och rehabilitering, att stärka patientens ställning, införande av kontaktsjuksköterskor samt att ta fram och införa nationella vårdprogram i den kliniska verksamheten.