Nyheter

Samverkan
Nytt informationsmaterial för kortare väntetider

Nu finns nytt informationsmaterial om satsningen på kortare väntetider och införande av standardiserade vårdförlopp tillgängligt för nedladdning. Informationsmaterialet gäller 2016 - år två av fyra.

Sydöst
Sydöst söker nya medarbetare

RCC Sydöst söker nu en statistiker och en registeradministratör för att ersätta medarbetare som går vidare till andra tjänster internt inom Region Östergötland.

Sydöst
Enkät visar att magneten gjorde skillnad

- Personalen uppger att de sedan tidigare har god kunskap på området och att befintliga arbetssätt och rutiner varit bra, men att denna nya arbetsform är ännu bättre. Att lämna ut en kylskåpsmagnet ger en bättre rutin och en bra påminnelse vilket medfört att ännu fler nu får råd om hur man skyddar sig i solen.

Norr
Kontaktsjuksköterskans roll inom cancervården

RCC norr har i samarbete med Umeå universitet startat en utbildning för kontaktsjuksköterskor. Kursen heter kontaktsjuksköterskans roll inom cancervården och syftet är att stärka och utveckla kontaktsjuksköterskans funktion och roll. Samma koncept finns redan på flera platser i landet men nu är det alltså norra regionens tur.

Samverkan
Mall för landstingens handlingsplaner

Senast den 15 mars 2016 ska landsting och regioner lämna in en handlingsplan till Socialdepartementet, precis som förra året. En mall för handlingsplanerna har tagits fram nationellt.

Stockholm Gotland
Nya ärenden om cancervården till Patientnämnden

Nu har en ny rapport publicerats med ärenden inom cancervården som kommit till Patientnämnden i Stockholms läns landsting. Det är patienternas egna berättelser.

Syd
Regioner möts för jämlik lungcancervård

I år blir det standardiserade vårdförloppet för lung- och lungsäckscancer verklighet runt om i landet. Den 15 januari träffades patientprocessledare från landets sex sjukvårdsregioner sammankallade av Lars Ek, överläkare på Lung- och Allergikliniken vid Skånes universitetssjukhus.

Stockholm Gotland
Ny och uppdaterad statistik för ledtider

I Stockholms läns landsting kan du jämföra ledtider, i princip i realtid, på sjukhusnivå för bröstcancer, tjock- och ändtarmscancer samt livmoderkroppscancer. Nytt för denna månad är ledtider för urinblåsecancer.

Samverkan
Kortare väntetider för huvud- och halscancer

Ledtiden från remiss till behandlingsbeslut har förkortats med en dryg vecka. Det visar årsrapporten från Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer. Rapporten visar också att antalet fall av huvud- och halscancer ökar i Sverige, särskilt de cancerformer som orsakas av HPV-virus.

Samverkan
Ovanlig matstrupskirurgi på två sjukhus

Ovanlig och komplicerad matstrupskirurgi ska endast utföras vid Karolinska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus. Övrig matstrups- och magsäckskirurgi koncentreras till ett ställe per sjukvårdsregion. Det är en del av regionala cancercentrums förslag till koncentration av komplicerad cancervård, som Sjukvårdsdelegation vid SKL informerades om idag.

Samverkan
Ny kallelse ökar deltagandet i screening

11 procent fler kvinnor gick till gynekologisk cellprovtagning då de blev inbjudna med en ny typ av kallelsebrev. Det visar en studie som Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland nyligen genomfört.

Mellansverige
Förslag till nivåstrukturering antaget

Nivåstrukturering i vår sjukvårdsregion med sju landsting/regioner och två universitetssjukhus är en komplex process. Samverkansnämnden har ställt sig bakom det aktuella förslaget och rekommenderat landsting/regioner att anta och implementera det.

Samverkan
Nya kodningsvägledningar klara

Landstingens uppföljning av standardiserade vårdförlopp bygger på registrering och rapportering av så kallade KVÅ-koder. Kodningsvägledningar finns nu framme för de nya vårdförlopp som ska införas under 2016.

Stockholm Gotland
Invigning av bröstcentrum

Nu har Stockholms tre nya bröstcentrum vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Capio S:t Görans Sjukhus och Södersjukhuset öppnat. Varje bröstcentrum har ett helhetsansvar för patienter med bröstcancer.

Samverkan
Lärandekonferens: Varje dag räknas

Den 9 februari anordnas en lärandekonferens om Varje dag räknas - den nationella satsningen på kortare väntetider i cancervården. Anmälningstiden är förlängd till den 29 januari. Nu finns även hela programmet tillgängligt på webben.

Mellansverige
Goda exempel från Värmland

Med hjälp av de standardiserade vårdförloppen har öron- näsa- halskliniken i Värmland börjat få ner ledtiderna. Höstens start för samarbete över klinikgränser och införande av koordinator och obokade tider har redan gett resultat.

Sydöst
Nybyggd strålbehandling invigd

Måndag den 11 januari 2016 invigde Region Jönköpings län en nybyggd strålbehandling vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov. Satsningen innebär ökad kapacitet, kvalitet och patientsäkerhet.

Norr
Forskning ska snabbare bli till nytta för patienten

SWElife är ett strategiskt innovationsprogram som fokuserar på folksjukdomar med syftet att forskningsidéer snabbare ska nå hela vägen till konkreta innovationer som kan komma både patienter och samhället till nytta.

Samverkan
Ytterligare koncentration av  cancervård

Tolv ytterligare åtgärder inom cancervården bör koncentreras till färre ställen i landet. Det föreslår RCC i ett underlag som nu överlämnas till landsting och regioner för beslut och remisshantering. Förslagen omfattar åtgärder som bör nivåstruktureras på såväl nationell som regional nivå.

Mellansverige
Fysisk träning – en del av cancerbehandlingen

En svensk studie undersöker hur fysisk träning kan användas för att bland annat minska fatigue (trötthet) och förbättra cancerpatientens livskvalitet. Studien är en del av den internationella studien (Phys-Can) som undersöker om och hur fysisk träning påverkar cancersjukdomen. De 600 svenska cancerpatienter som ingår i studien har bröst-, prostata- och tarmcancer.