Gunilla Gunnarsson hedrad med utmärkelse

Sidan publicerades 4 februari 2016

RCCs och SKLs cancersamordnare Gunilla Gunnarsson mottog den 4 februari utmärkelsen ”Årets cancernätverkare”. Hedersbetygelsen fick Gunilla av Nätverket mot cancer, för att hon med sin ”stora erfarenhet som cancerläkare och sitt helhjärtade engagemang arbetar för en bättre cancervård för alla patienter”.

porträttbild på Gunilla Gunnarsson– Att jag får en utmärkelse från patientorganisationerna betyder jättemycket för mig och mitt team, säger Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare vid SKL och ordförande i RCC i samverkan. Vi har idag ett viktigt och bra samarbete med patientföreningarna på både regional och nationell nivå. Patienters och närståendes berättelser är inspirerande och motiverande i vårt arbete. De påminner oss om vad det är som är viktigt och driver oss varje dag att lägga på ett extra kol.

Andra året

Nätverket mot cancer, ett samarbete mellan cancerprofilerade patient- och intresseorganisationer, delar för andra året ut hedersbetygelsen Årets cancernätverkare till en person på cancerområdet vars insatser har stor betydelse för patienter och närstående.

– Gunilla Gunnarsson är en person som gör något för många cancerpatienter och har ett stort hjärta för cancerpatienterna. Hon bjuder hela tiden in patientorganisationerna i sitt arbete, frågar oss vad vi tycker och deltar på våra aktiviteter. Hon är spindeln i nätet, jag vill säga att hon är Sveriges cancergeneral, säger Katarina Johansson, ordförande för Nätverket mot cancer.

Motivering till utnämningen

Nätverkets hela motivering till valet av årets nätverkare lyder: ”Genom sin stora erfarenhet som cancerläkare och sitt helhjärtade engagemang arbetar Gunilla för en bättre cancervård för alla patienter. Genom sitt engagemang och genom sin kunskap bidrar hon till Nätverket mot cancers strävan att stärka patienters inflytande och möjligheter till optimal vård.”

Prisutdelning på Världscancerdagen

Ceremoni idag på Världscancerdagen 4 februari

Gunilla Gunnarsson tog emot hedersbeviset den 4 februari på Världscancerdagen, i samband med Nätverket mot cancers arrangemang i Aula Medica, Karolinska Institutet, Solna.

Kontakt Nätverket mot cancer

Mer om Nätverket mot cancer på deras webb