24
FEB
2016

Norr

Gemensamt språk inom strålbehandling

Ett gemensamt språk är en grundförutsättning för att vård och forskning ska fungera effektivt. Därför standardiseras nu språket för information inom strålbehandling genom ett nationellt samarbete.


23
FEB
2016

Norr

Luleå får kirurgveckan 2020

Kirurgveckan är ett viktigt forum för svenska kirurger och samlar varje år cirka 1000 deltagare från hela Sverige. Kirurgiska kliniken vid Sunderby sjukhus i Luleå kommun, ansökte om att få arrangera veckan i stor konkurrens med orterna Stockholm, Sundsvall, Västerås, Växjö och Norrköping och tog hem vinsten för år 2020.


10
FEB
2016

Norr

Framtidens specialiserade hälso- och sjukvård

I slutet av januari inbjöd landstinget Västernorrland, tillsammans med länsstyrelsen, till två intressanta föreläsningar om framtidens specialiserade hälso- och sjukvård.


5
FEB
2016

Norr

Kortfilm om standardiserade vårdförlopp

Nu finns en kortare version av en tidigare framtagen informationsfilm om standardiserade vårdförlopp (SVF). Det är Maria Alsén Lindström, familjeläkare i Sundsvall, som kortfattat berättar om satsningen på SVF och om vad den innebär för medarbetare, framför allt i primärvården. Men även tandvården, som ibland upptäcker huvud-halscancer, kan ha nytta av att se filmen.


1
FEB
2016

Norr

Årets första nyhetsbrev

RCC Norr skickar ut omkring åtta nyhetsbrev om året för att berätta om vad som sker inom verksamheten. Välkommen som prenumerant. Nu finns ett nytt nyhetsbrev att ladda ned. I det kan du bland annat läsa om standardiserade vårdförlopp inom cancervården och om RCC Norrs nya utbildning för kontaktsjuksköterskor.