Nytt vårdprogram för tumörer i centrala nervsystemet

Sidan publicerades 22 december 2016

Ett nytt nationellt vårdprogram för tumörer i centrala nervsystemet finns nu publicerat på cancercentrum.se. Det beskriver rekommendationer för handhavande och omhändertagande av patienter med den vanligaste typen av elakartade tumörer i centrala nervsystemet, gliom.

– Vårdprogrammet omfattar numera gliom grad II–IV i hjärna och ryggmärg, berättar vårdprogramgruppens ordförande Sara Kinhult, som är onkolog vid Skånes universitetssjukhus.

Det nya vårdprogrammet ersätter det tidigare vårdprogrammet för primära maligna hjärntumörer som fastställdes 2012.

Idag finns ingen botande behandling för gliom, men de behandlingar som finns tillgängliga är betydelsefulla för överlevnad och livskvalitet.

Patienter med lågmaligna gliom har ofta en mycket lång överlevnad, medan högmaligna gliom har en allvarligare prognos.

Nationellt vårdprogram för tumörer i i hjärna och ryggmärg