Nya vårdförlopp och kodvägledningar

Sidan publicerades 22 december 2016

Idag publicerar Regionala cancercentrum nya beskrivningar för de standardiserade vårdförlopp (SVF) som gäller från 2017. Det publiceras även nya versioner för primärvården samt kodvägledningar.

Två befintliga vårdförlopp, prostata och hudmelanom har uppdaterats och ytterligare 10 diagnoser får vårdförlopp från och med årsskiftet:

  • Analcancer
  • Akut lymfatisk leukemi (ingår tillsammans med AML i SVF akut leukemi)
  • Kronisk lymfatisk leukemi (ingår tillsammans med lymfom i SVF maligna lymfom inkl. Kronisk lymfatisk leukemi KLL)
  • Livmoderhalscancer
  • Livmoderkroppscancer
  • Njurcancer
  • Peniscancer
  • Skelett- och mjukdelssarkom
  • Sköldkörtelcancer
  • Testikelcancer

Ta del av nya vårdförlopp, versioner för primärvården och kodvägledningar