Bra betyg för Cancerdagen i Almedalen

Sidan publicerades 11 augusti 2016

- Cancerdagen är viktig därför att den tar upp frågor inom cancervården utifrån vårdens och patientens perspektiv. I och med att Regionalt cancercentrum arbetar tillsammans med varje sjukvårdsregion, så kan vi lyfta frågor och ta upp debatter som andra inte gör. Jag tror det är en av anledningarna till att seminarierna är så uppskattade.

Det säger Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef för RCC Sydöst som i år var med och organiserade årets Cancerdag i Almedalen tillsammans med RCC i samverkan och Socialstyrelsen. Seminarierna var så gott som fullsatta, och utifrån enkätsvaren uppskattade. De första resultaten av enkäten visar att 75% av deltagarna ger Cancerdagen en 4:a eller 5:a av 5. 61% kan definitivt rekommendera Cancerdagen till en kollega.

-  Det som besökarna framför allt verkar ha uppskattat är ett sammansatt program och balans mellan diskussion och information, som många kommenterar i enkätsvaren. En av våra styrkor är att vi hade patientförträdare med i paneldiskussionen. Deras synpunkter är värdefulla just för att föra diskussionen tillbaka till verkligheten och varför vi arrangerar Cancerdagen – det är ju med patienten och för patientens skull.

Patientföreträdare deltog i alla seminarier och fick bland annat svara på frågan – ”Vad tar jag med hem och vad är det jag inte har hört”. Ändå kom en del synpunkter i enkäten att handla om att nästa års Cancerdag skulle kunna vara ännu mer fokuserad på patientperspektivet.

 

-  En del debatter här i Almedalen når aldrig riktigt ner till patienten eller den läkare eller sjuksköterska som verkligen berörs av det man diskuterar. Det är faran med att samla för många beslutsfattare som alla sitter på samma nivå i vårdkedjan. För att verkligen fånga ett ämne och engagera åhörarna måste man ta med fler nivåer, och det tror jag att vi i viss mån lyckades med på Cancerdagen, säger Srinivas.

Fler förslag som kommit in för att göra nästa års Cancerdag ännu bättre är att fokusera på det preventiva – hur man kan leva för att minska risken att drabbas, och även rikta in sig mer på den psykologiska aspekten, rehabiliteringsproblematiken och eftervård för cancerdrabbade i alla åldrar. Ett annat konkret förslag är att bjuda in till en liknande seminariedag på fastlandet, så att ännu fler kan delta.

Se hela programmet här