SVF för livmoderkroppscancer på remiss

Sidan publicerades 22 april 2016

Nu är vårdförloppet för livmoderkroppscancer ute på remiss. Remissversionen finns tillgänglig för nedladdning på webben.

Vårdförloppsbeskrivningen går ut på remissrunda till specialitetsföreningar och patientorganisationer och finns samtidigt tillgänglig för nedlandning här på RCCs webbplats. Det finns även instruktioner för hur du går tillväga om du vill lämna synpunkter. Skicka in dina synpunkter senast den 15 maj. 

Så tas remissvaren om hand

Remissvaren diskuteras i de arbetsgrupper som arbetat fram dokumentet. Förslag till ändringar hanteras av arbetsgruppen, som sedan föreslår ett eventuellt reviderat förslag. Vårdförloppet fastställs sedan i SKLs beslutsgrupp, som utgör den ytterst beslutande instansen.

Ta del av remissversionen för livmoderkroppscancer