Fastställt SVF för analcancer

Sidan publicerades 29 april 2016

Vårdförloppet för analcancer är nu fastställt och finns tillgängligt på webbplatsen. Landstingen får i uppdrag att införa vårdförloppet tidigast under 2017.

I slutet av året kan små justeringar av vårdförloppen förekomma. Detta för att ta bort omotiverade skillnader som uppstått under året.

Ta del av det fastställda vårdförloppet för analcancer