Remissversioner av vårdprogram

Sidan publicerades 15 april 2016

Regionala cancercentrum börjar publicera remissversioner av vårdprogram på webben. Nu finns sju remissversioner publicerade, fem i remissrunda 1 och två i remissrunda 2. I varje aktuellt vårdprogram finns information om hur du lämnar synpunkter samt sista datum att lämna svar.

Regionala cancercentrum har fyra remissrundor per år. Då publiceras remissversioner av aktuella vårdprogram på webben. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda. Nedan ser du de vårdprogram som är ute på remiss just nu. 

Läs mer och ta del av remissversionerna

Remissrunda 1

Follikulära lymfom
Gallvägs- och gallblåsecancer
Hjärntumörer
Livmoderhalscancer (Cervix)
Okänd primärtumör (CUP)

Remissrunda 2

Myelom
Trofoblastsjukdomar