Kraftig kostnadsökning för cancer till 2040

Sidan publicerades 6 april 2016

Varje år insjuknar allt fler i cancer. År 2040 förväntas över
100 000 personer få en cancerdiagnos. Samma år förväntas kostnaderna för cancer stiga till över 68 miljarder kronor, en ökning med 90 procent.

I årets rapport från Cancerfonden riktas blicken mot framtiden. Tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi (IHE) har Cancerfonden gjort en prognos som presenteras i årets cancerfondsrapport. 

Fler med cancer i framtiden

Cancerfonden och Folkhälsomyndigheten har tittat på hur många personer som förväntas insjukna i cancer år 2040. De har även beräknat hur många som samma år lever med en cancerdiagnos som de fått någon gång under de föregående tio åren. Prognosen visar att över 100 000 personer förväntas få en cancerdiagnos år 2040, drygt 48 000 kvinnor och knappt 53 000 män. Samma år kommer över 600 000 personer att leva med en cancerdiagnos, en fördubbling jämfört med 2013.

Kostnaderna för cancer ökar

IHE har beräknat vad cancer kostar idag och vad kostnaderna förväntas bli i framtiden. De totala samhällsekonomiska kostnaderna var 2013
36 miljarder kronor. IHE har även gjort en prognos för framtiden, som visar att kostnaderna förväntas öka till över 68 miljarder till 
år 2040, en ökning med 90 procent. 

Cancerfondsrapporten 2016

IHE:s rapport om kostnaderna för cancer