Standardiserade vårdförlopp på 1177 Vårdguiden

Sidan publicerades 4 september 2015

På uppdrag av SKL och Inera startar SLL Invånartjänster inom kort arbetet med att utveckla och uppdatera informationen om standardiserade vårdförlopp via 1177 Vårdguiden.

Under våren har diskussioner förts med Invånartjänster inom Stockholms läns landsting, som ansvarar för och driver 1177 Vårdguiden, om behovet av att ta fram medborgar- och patientanpassad information om standardiserade vårdförlopp. 

En överenskommelse mellan SKL, Inera och SLL om hur arbetet ska läggas upp är nu klar. Projektet startar under september och ska vara klart senast vid årsskiftet.

Arbetet omfattar att uppdatera den övergripande informationen om standardiserade vårdförlopp och utveckla mer specifik information om respektive vårdförlopp inom ramen för de ordinarie artiklarna om berörda diagnoser.

Underlag och utbildning om vårdförlopp och alarmsymtom för de som arbetar med rådgivningsstödet per telefon ingår också i uppdraget.

Arbetet kommer att ledas av 1177 Vårdguidens projektledare Maria Wäppling och bedrivas i samverkan med de inom RCC och SKL som arbetar med genomförandet av satsningen Varje dag räknas.